İZMİR ROTARY KULÜBÜ

16. ALTIN TESTİ SERAMİK YARIŞMASI

İzmir Rotary Kulübü Derneğinin, 1991 yılından itibaren 30
yıldır 2 senede bir, önceleri ulusal son yıllarda Uluslararası nitelik kazanan Altın Testi Seramik
Yarışmasının amacı; Seramik sanatını geliştirme,
sanatsal etkinliği tanıtma, sanatsal gücü geliştirme ve
bilhassa genç sanatçıları seramik dalında teşvik etme ve birbirleriyle tanıştırmaktır.
Birinciye 4 , ikinciye 3, üçüncüye 2 altın; 3 mansiyon için
1’er altın, gençlik ödülü (26 yaş altı), kişi ve kuruluş ödülleri. (Ödüllerde değişiklik yapılabilir.)
İZMİR ROTARY CLUB

16. GOLD JUG CERAMIC COMPETITION

The aim of Gold Jug Ceramic Competition of Izmir Rotary Club, which is held once every two year since 1991 and which was previously national gained international qualification in recent years; Improve ceramic art, introduction of artistic activity, development of artistic strength and especially to encourage young artists in the field of ceramics and introduce with each other. 4 gold for the first, 3 gold for the second, 2 gold for the third; 1 gold for each 3 mensions, youth award (under 26), individual and organization awards. (Rewards can be changed.)
Devam