İZMİR ROTARY KULÜBÜ

17. ALTIN TESTİ SERAMİK YARIŞMASI

İzmir Rotary Kulübü Derneğinin, 1991 yılından itibaren 30
yıldır 2 senede bir, önceleri ulusal son yıllarda Uluslararası nitelik kazanan Altın Testi Seramik
Yarışmasının amacı; Seramik sanatını geliştirme,
sanatsal etkinliği tanıtma, sanatsal gücü geliştirme ve
bilhassa genç sanatçıları seramik dalında teşvik etme ve birbirleriyle tanıştırmaktır.
AMAÇ: İzmir Rotary Kulübü Derneğinin, 1991 yılından itibaren 32 yıldır 2 senede bir düzenlediği, önceleri ulusal son yıllarda Uluslararası nitelik kazanan Altın Testi Seramik Yarışmasının amacı; Seramik sanatını geliştirme, sanatsal etkinliği tanıtma, sanatsal gücü geliştirme ve bilhassa genç sanatçıları seramik dalında teşvik etme ve birbirleriyle tanıştırmaktır.
KONU: Yarışma, seramik form olarak, teknik ve teknolojik bütün uygulamaları içerir.
JÜRİ
 Doç. Atilla Cengiz KILIÇ
(Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı Öğretim Üyesi)
 Öğr. Gör. Dr. Füsun ÇÖVENOĞLU (DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Ve Cam Bölümü)
 Prof. Halil YOLERİ
(DEÜ. GSF. Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanı)
 Doç. Hasan BAŞKIRKAN
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF
Seramik ve Cam Bölümü)
 Mustafa TUNÇALP
(Seramik Sanatçısı - Çanakkale Seramik Sanat Danışmanı)
 Doç. Nurdan ARSLAN
(MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Ve Cam Bölümü)
 Tüzüm KIZILCAN
(Seramik Sanatçısı)
 Prof. Zehra ÇOBANLI
(Seramik Sanatçısı-Seramik Sanatı, Eğitimi ve Değişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
(Jüri isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır. Gerektiği takdirde jüri üyelerinde değişiklik yapılabilir.)
İZMİR ROTARY CLUB

17. GOLD JUG CERAMIC COMPETITION

The aim of Gold Jug Ceramic Competition of Izmir Rotary Club, which is held once every two year since 1991 and which was previously national gained international qualification in recent years; Improve ceramic art, introduction of artistic activity, development of artistic strength and especially to encourage young artists in the field of ceramics and introduce with each other.
Devam